KURS ZA Šankera

Besplatna obuka – zagarantovan posao!

Obuka za šankera obuhvata upoznavanje sa celokupnim našim sistemom i metodologijom našeg poslovanja. Kroz projekat BOUTIQUE AKADEMIJE vodi vas naš  profesionalni tim Boutique café restorana uz podršku predavača sa Visoke škole hotelijerstva i saradnika naše kompanije. Obuka će se održavati u lancu Boutique café restorana, Kasina by Community i našem tradicionalnom i najboljem srpskom restoranu Tri sešira.

R

Obuka za šankere obuhvata upoznavanje sa našim celokupnim sistemom i metodologijom poslovanja, kao i načinom upotrebe i održavanja kompletne barske opreme i očuvanja samog bara. Kroz projekat BOUTIQUE AKADEMIJE vodi vas naš profesionalni tim Boutique café restorana.

R

Pozicija šanker predstavlja jednu od najodgovornijih karika u našem sistemu koja je zadužena za način pripreme i serviranja svih proizvoda iz bara. Šanker je zadužen za pripremu i kontrolu svakog prozivoda iz bara, kao i direktna spona između konobara, kuhinje i gosta. Obuka za šankere traje deset radnih dana ili trideset radnih sati. Obuka za barmene obuhvata upoznavanje veština komunikacije, prodaje i servisa po BQ standardima. Posebnu pažnju poklanjamo poseti vinariji, Lavazza trening centru i predavačima sa kojima usko sarađujemo iz oblasti žestokih pića, piva i vina.

R

Nakon uspešno završene obuke kandidati će steći potrebno znanje i veštine za pružanje servisa, sprovođenje procedure ugostiteljskog objekta, umeće prilagođavanja zahtevima dinamičnog poslovanja i, što je najvažnije, zagarantovan posao.

 

ŠANKER

Plan i program obuke

I DAN

Profesionalni šanker

VI DAN

Barsko poslovanje III (alkoholna pića)

II DAN

Barsko poslovanje I i  Lavazza trening centar

VII DAN

Praktična nastava

III DAN

Praktična nastava

VIII DAN

Kokteli i miksologija

IV DAN

Barsko poslovanje II (bezalkoholna pića, kupovi i kolači)

IX DAN

Poseta vinariji

V DAN

Praktična nastava

X DAN

Šta smo naučili na Akademiji?

I DAN

Profesionalni šanker

III DAN

Praktična nastava

V DAN

Praktična nastava

VII DAN

Praktična nastava

II DAN

Barsko poslovanje I i  Lavazza trening centar

IV DAN

Barsko poslovanje II (bezalkoholna pića, kupovi i kolači)

VI DAN

Barsko poslovanje III (alkoholna pića)

VIII DAN

Kokteli i miksologija

IX DAN

Poseta vinariji

X DAN

Šta smo naučili na Akademiji?

I DAN

Profesionalni šanker

II DAN

Barsko poslovanje I i  Lavazza trening centar

III DAN

Praktična nastava

IV DAN

Barsko poslovanje II (bezalkoholna pića, kupovi i kolači)

V DAN

Praktična nastava

VI DAN

Barsko poslovanje III (alkoholna pića)

VII DAN

Praktična nastava

VIII DAN

Kokteli i miksologija

IX DAN

Poseta vinariji

X DAN

Šta smo naučili na Akademiji?

Prijavi se već danas!