NAJČEŠĆA PITANJA

Šta je Boutique Akademija?

Boutique Akademija je prvenstveno posvećena učenju i usavršavanju novih kadrova po standardima Boutique café restorana i njihovom poslovanju.

Koliko traje obuka?
Obuka traje deset radnih dana.
Gde se održava obuka?

Obuka će se održati u lancu Boutique café restorana, restoranu i klubu Kasina by Community i našem tradicionalnom i najboljem srpskom restoranu Tri šesira.

Šta dobijam nakon završene obuke?
Nakon uspešno završene obuke svi polaznici dobijaju znanje i veštine potrebne za rad u lancu Boutique café restorana i zagarantovan posao.
Koliko se plaćaju penali ukoliko se ne ispuni ugovorna obaveza?

Ukoliko se ne ispuni ugovorna obaveza obaveznog rada u našim lokalima u trajanju od 6-12 meseci polaznici su dužni da izmire svoje plate Akademiji i kompletnu obuku u iznosu od 80 000 dinara.

Prijavi se već danas!